ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566  เวลา 07.00 นาฬิกา  นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวณัฐนิช  ชลิศราพงศ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


image เอกสารแนบ