ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

image

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง

อำเภอเมือง

จังหวัดอำนาจเจริญ 37000โทรศัพท์

โทรศัพท์  045-451060

045-511504,045-511505

โทรสาร   045-452685 

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social