ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court
ผู้ประนีประนอม