ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court
ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา