ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล