ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

News
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 (ด่วนที่สุด) ศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย 2564” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและข้าราชการฝ่ายตุลาการจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาเจริญเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ศาลจังหวัดอำนาจเจริญต้อนรับอัยการจังหวัดอำนาจเจริญและข้าราชการฝ่ายอัยการที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา