ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

 News
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีท้องถิ่นชาวอีสาน เพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศาลอื่น รอบเดือนเมษายน 2566 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสมถวิล ชาญวิจิตร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และมอบของที่ระลึก เนื่องจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2566 ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับนายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ สำรวจต้นไม้ใหญ่ ในบริเวณศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อวางแผนการจัดการและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ รวมถึงไม้เลื้อยและไม้พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น ในบริเวณศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญหารือข้อราชการร่วมกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้ นางสาวดวงดาว ทวานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา