ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี