ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี